Realizujemy politykę środowiskową.

Wierzymy, że zwiększanie świadomości zrównoważonego rozwoju daje firmom przewagę konkurencyjną, buduje zaufanie interesariuszy i jest ważne dla jej pracowników. Świadomi oddziaływania spółki na klimat uchwaliliśmy w Asseco politykę środowiskową, która wyznacza środowiskowy kierunek rozwoju firmy. Dążymy do prowadzenia działalności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju w taki sposób, by w minimalnym stopniu negatywnie wpływać na środowisko naturalne i być zgodni z prawem oraz przyjętymi normami.

W Asseco przykładamy dużą wagę do środowiskowych aspektów działalności naszej firmy. Wszystkie zagadnienia dotyczące tego obszaru są regulowane poprzez:
Dokumenty Systemu Zarządzania Środowiskowego
Dokumenty Systemu Zarządzania Środowiskowego
Politykę środowiskową
Politykę środowiskową
Środowiskowe wymagania dla dostawców
Środowiskowe wymagania dla dostawców

Posiadamy certyfikat

ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego

Wyznaczamy sobie ambitne cele.

Stale rozwijamy się w biznesie, ale zależy nam, by jednocześnie pozytywnie wpływać na środowisko naturalne, które coraz bardziej potrzebuje naszej uwagi. Zaczynamy od siebie, bo mamy świadomość, że każda, nawet drobna zmiana, może mieć pozytywny wpływ na nas wszystkich.

Nasze cele strategiczne:

Redukcja emisji CO2 w obszarze energii elektrycznej.

Zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Nasze cele szczegółowe:

Zmniejszenie śladu węglowego w obszarze floty samochodowej.

Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych przez wydłużenie cyklu życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyznaczamy sobie ambitne cele.
Wyznaczamy sobie ambitne cele.

Nasze cele strategiczne:

Redukcja emisji CO2.

Zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Nasze cele szczegółowe:

Redukcja śladu węglowego w obszarze floty samochodowej poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych.

Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych przez wydłużenie cyklu życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jesteśmy EKO!

Angażujemy się w działalność edukacyjną i kształtowanie świadomości ekologicznej zarówno naszych pracowników, współpracowników, jak i klientów zewnętrznych. Szerzymy pozytywne wzorce postępowania i wzmacniamy proekologiczne postawy poprzez liczne projekty i inicjatywy na rzecz klimatu i środowiska. Nad realizacją przedsięwzięć czuwa w Asseco Biuro Ochrony Środowiska, które jest organizatorem, a niejednokrotnie i autorem, wydarzeń oraz akcji, w tym m.in.:

Portal EKO BAZA

Szkolenia o tematyce środowiskowej

Akcje na Dzień Środowiska

Kwietna łąka w Rzeszowie i Warszawie

#BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo

Czysta Polska razem z Grupą Polsat Plus

Portal EKO BAZA

Szkolenia o tematyce środowiskowej

Akcje na Dzień Środowiska

Kwietna łąka w Rzeszowie i Warszawie

#BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo

Czysta Polska razem z Grupą Polsat Plus

KWIETNA ŁĄKA ASSECO

W Asseco sukcesywnie zmniejszamy ilość zużywanego papieru.
W ramach akcji #BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo
od marca 2020 r. nasza firma:

zwiększyła udział e-faktur

do ponad

90

%

zmniejszyła zużycie papieru

o ponad

60

%

zwiększyła udział e-faktur

do ponad

90%

zmniejszyła użycie papieru

o ponad

60%

Nie marnujemy żywności. Wspieramy potrzebujących.

Nie marnujemy żywności
Czy wiesz, że w Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 kg jedzenia*, a każdego dnia ponad 30% całej żywności produkowanej i zbieranej na świecie jest marnowane? Dlatego prowadzimy w Asseco akcję Zero Waste, która ma na celu walkę z marnowaniem zapasów spożywczych z kończącą się datą ważności i wsparcie potrzebujących. Do tej pory przekazaliśmy:
2,7 tys. litrów mleka i 1,9 tys. opakowań słodkości do 
5 ośrodków pomocy i domów dziecka,
paczki z kawą i herbatą o łącznej wartości ponad
200 tysięcy złotych do 106 szpitali.
* Źródło: IOŚ-PIB
Czy wiesz, że w Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 kg jedzenia*, a każdego dnia ponad 30% całej żywności produkowanej i zbieranej na świecie jest marnowane? Dlatego prowadzimy w Asseco akcję Zero Waste, która ma na celu walkę z marnowaniem zapasów spożywczych z kończącą się datą ważności i wsparcie potrzebujących. Do tej pory przekazaliśmy:
Nie marnujemy żywności
2,7 tys. litrów mleka i 1,9 tys. opakowań słodkości do 
5 ośrodków pomocy i domów dziecka,
paczki z kawą i herbatą o łącznej wartości ponad
200 tysięcy złotych do 106 szpitali.

* Źródło: IOŚ-PIB

Zmniejszamy ślad węglowy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom to największe wyzwanie XXI wieku, z jakim już przychodzi nam się mierzyć. Mając na względzie wagę problemu i będąc świadomym odpowiedzialności za podejmowane decyzje biznesowe w Asseco staramy się dokonywać pozytywnych wyborów dla naszej planety.
Podejmujemy różnorodne działania, które w konsekwencji przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego prowadzonej przez spółkę działalności. Są to m.in.:

zakup energii elektrycznej o niższym współczynniku GWP,

inwestycja w pojazdy o niższej emisyjności,

nabywanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej,

wdrażanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktów w spółce,

romowanie narzędzi cyfrowych, prenumerata prasy w wersji elektronicznej,

termomodernizacja budynków własnych,

edukacja klimatyczna pracowników i klientów spółki.

Zmniejszamy ślad węglowy.
Zmniejszamy ślad węglowy.

akup energii elektrycznej o niższym współczynniku GWP,

inwestycja w pojazdy o niższej emisyjności,

nabywanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej,

wdrażanie rozwiązań wydłużających cykl życia produktów w spółce,

promowanie narzędzi cyfrowych, prenumerata prasy w wersji elektronicznej,

termomodernizacja budynków własnych,

edukacja klimatyczna pracowników i klientów spółki.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

edukację pracowników w zakresie segregacji odpadów i zachowań proekologicznych

wydłużanie cyklu życia produktu poprzez odsprzedaż pracownikom sprawnych urządzeń

cykliczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i gaśniczych

zmniejszanie zużycia plastikowych butelek

podawanie wytworzonych odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny) recyklingowi

organizowanie akcji promujących narzędzia cyfrowe

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

edukację pracowników w zakresie segregacji odpadów i zachowań proekologicznych

wydłużanie cyklu życia produktu poprzez odsprzedaż pracownikom sprawnych urządzeń

cykliczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i gaśniczych

zmniejszanie zużycia plastikowych butelek

podawanie wytworzonych odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny) recyklingowi

organizowanie akcji promujących narzędzia cyfrowe

Przeczytaj Sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze podejście do zrównoważonego rozwoju.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj Sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG