Realizujemy politykę środowiskową.


Wierzymy, że zwiększanie świadomości zrównoważonego rozwoju daje firmom przewagę konkurencyjną i buduje zaufanie interesariuszy. Dlatego prowadzimy działalność w taki sposób, by w jak największym stopniu zredukować negatywny wpływ na środowisko naturalne i zachować zgodność z prawem oraz przyjętymi normami.

W Asseco przykładamy dużą wagę do środowiskowych aspektów działalności naszej firmy. Wszystkie zagadnienia dotyczące tego obszaru są regulowane poprzez:
Dokumenty Systemu Zarządzania Środowiskowego
Dokumenty Systemu Zarządzania Środowiskowego
Politykę środowiskową
Politykę środowiskową
Środowiskowe wymagania dla dostawców
Środowiskowe wymagania dla dostawców

Posiadamy certyfikat

ISO 14001:2015

System Zarządzania Środowiskowego

Wyznaczamy sobie ambitne cele.

Stale rozwijamy się w biznesie, ale zależy nam również by być bardziej przyjaznymi dla środowiska naturalnego, które coraz bardziej potrzebuje naszego wsparcia. Zaczynamy od siebie, bo mamy świadomość, że każda, nawet drobna zmiana może mieć pozytywny wpływ na życie nas wszystkich.

Nasze cele strategiczne:

Redukcja emisji CO2.

Zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Nasze cele szczegółowe:

Redukcja śladu węglowego w obszarze floty samochodowej poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych.

Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych przez wydłużenie cyklu życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Wyznaczamy sobie ambitne cele.
Wyznaczamy sobie ambitne cele.

Nasze cele strategiczne:

Redukcja emisji CO2.

Zmniejszenie ilości zużywanego papieru.

Nasze cele szczegółowe:

Redukcja śladu węglowego w obszarze floty samochodowej poprzez zakup pojazdów niskoemisyjnych.

Zmniejszenie zużycia surowców naturalnych przez wydłużenie cyklu życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Jesteśmy EKO!

Angażujemy się w ochronę środowiska naturalnego. Kształtujemy świadomość ekologiczną naszych pracowników i współpracowników poprzez działania edukacyjne i szereg inicjatyw proekologicznych. Nad realizacją Polityki środowiskowej w Asseco czuwa Biuro Ochrony Środowiska, które jest organizatorem wydarzeń oraz akcji, w tym m.in.:

EKO BAZA dla pracowników

Szkolenia o tematyce środowiskowej

Akcja Bądź EKO z ASSECO

Konkursy dotyczące wiedzy o ekologii

#BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo

Kwietna łąka w Rzeszowie i Warszawie

Czysta Polska razem z Grupą Polsat Plus

EKO BAZA dla pracowników

Szkolenia o tematyce środowiskowej

Akcja Bądź EKO z ASSECO

Konkursy dotyczące wiedzy o ekologii

#BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo

Kwietna łąka w Rzeszowie i Warszawie

Czysta Polska razem z Grupą Polsat Plus

KWIETNA ŁĄKA ASSECO

Zmniejszanie zużycia papieru w Asseco jest realizowane w praktyce od marca 2020 r.
W ramach akcji #BiznesBezPapieru – Zrób to cyfrowo
, nasza firma:

zwiększyła udział e-faktur

do ponad

90

%

zmniejszyła zużycie papieru

o ponad

60

%

zwiększyła udział e-faktur

do ponad

90%

zmniejszyła użycie papieru

o ponad

60%

Nie marnujemy żywności. Wspieramy potrzebujących.

Nie marnujemy żywności
Czy wiesz, że w Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 kg jedzenia*, a każdego dnia ponad 30% całej żywności produkowanej i zbieranej na świecie jest marnowane? Dlatego prowadzimy w Asseco akcję Zero Waste, która ma na celu walkę z marnowaniem zapasów spożywczych z kończącą się datą ważności i wsparcie potrzebujących. Do tej pory przekazaliśmy:
2,7 tys. litrów mleka i 1,9 tys. opakowań słodkości do 
5 ośrodków pomocy i domów dziecka,
paczki z kawą i herbatą o łącznej wartości ponad
200 tysięcy złotych do 106 szpitali.
* Źródło: IOŚ-PIB
Czy wiesz, że w Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 kg jedzenia*, a każdego dnia ponad 30% całej żywności produkowanej i zbieranej na świecie jest marnowane? Dlatego prowadzimy w Asseco akcję Zero Waste, która ma na celu walkę z marnowaniem zapasów spożywczych z kończącą się datą ważności i wsparcie potrzebujących. Do tej pory przekazaliśmy:
Nie marnujemy żywności
2,7 tys. litrów mleka i 1,9 tys. opakowań słodkości do 
5 ośrodków pomocy i domów dziecka,
paczki z kawą i herbatą o łącznej wartości ponad
200 tysięcy złotych do 106 szpitali.

* Źródło: IOŚ-PIB

Zmniejszamy ślad węglowy.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu i ich skutkom to największe wyzwanie XXI wieku. Dlatego w Asseco dokonujemy przyjaznych wyborów dla naszej planety. Działamy na rzecz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne we wszystkich spółkach Grupy poprzez różnorodne inicjatywy proekologiczne, w tym m.in.:

zakup pojazdów hybrydowych i typu plug-in

używanie aut spełniających normy środowiskowe

nabywanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej

monitorowanie wykorzystania wody

prenumeratę prasy w wersji elektronicznej

wykorzystywanie energooszczędnego oświetlenia

stosowanie ekologicznych środków czyszczących

Zmniejszamy ślad węglowy.
Zmniejszamy ślad węglowy.

zakup pojazdów hybrydowych i typu plug-in

używanie aut spełniających normy środowiskowe

nabywanie urządzeń o wyższej efektywności energetycznej

monitorowanie wykorzystania wody

prenumeratę prasy w wersji elektronicznej

wykorzystywanie energooszczędnego oświetlenia

stosowanie ekologicznych środków czyszczących

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

edukację pracowników w zakresie segregacji odpadów i zachowań proekologicznych

wydłużanie cyklu życia produktu poprzez odsprzedaż pracownikom sprawnych urządzeń

cykliczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i gaśniczych

zmniejszanie zużycia plastikowych butelek

podawanie wytworzonych odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny) recyklingowi

organizowanie akcji promujących narzędzia cyfrowe

Przeciwdziałanie zmianom klimatu

edukację pracowników w zakresie segregacji odpadów i zachowań proekologicznych

wydłużanie cyklu życia produktu poprzez odsprzedaż pracownikom sprawnych urządzeń

cykliczne przeglądy urządzeń klimatyzacyjnych i gaśniczych

zmniejszanie zużycia plastikowych butelek

podawanie wytworzonych odpadów (baterie, sprzęt elektroniczny) recyklingowi

organizowanie akcji promujących narzędzia cyfrowe

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze podejście do zrównoważonego rozwoju.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG