Zapewniamy wsparcie potrzebującym.


Działamy globalnie, ale pamiętamy o swoim lokalnym otoczeniu. Od lat angażujemy się w działania charytatywne w zakresie wsparcia m.in. służby zdrowia, dzieci z domów dziecka, czy rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Realizujemy też projekty, których celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym.

Walczymy z koronawirusem.

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 Asseco podjęło działania zapewniające naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość i realizację powierzonych zadań. Koncentrujemy się szczególnie na obszarach, w których mamy doświadczenie i kompetencje.

Dbamy o ciągłość działania systemów firm oraz instytucji istotnych dla funkcjonowania państwa.

Wspieramy placówki medyczne w ramach pakietu usług IT „Pacjencie #zostańwdomu”.

Udostępniliśmy na 6 m-cy bezpłatną infrastrukturę i narzędzia do zdalnych zajęć na uczelniach.

Stworzyliśmy nowe e-Usługi dla banków spółdzielczych do zdalnej obsługi klientów.

Walczymy z koronawirusem
Walczymy z koronawirusem.

Uczestniczyliśmy w pracach standaryzacyjnych związanych z wideoweryfikacją tożsamości.

Dostosowaliśmy system ZUS do programów: „Tarcza Antykryzysowa” i „Polski Bon Turystyczny”.

Przeznaczyliśmy 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.

Przekazaliśmy 100 tys. zł na pomoc placówkom medycznym na Podkarpaciu w ramach Podkarpackiego.

Walczymy z koronawirusem

Dbamy o ciągłość działania systemów firm oraz instytucji istotnych dla funkcjonowania państwa.

Wspieramy placówki medyczne w ramach pakietu usług IT „Pacjencie #zostańwdomu”.

Udostępniliśmy na 6 m-cy bezpłatną infrastrukturę i narzędzia do zdalnych zajęć na uczelniach.

Stworzyliśmy nowe e-Usługi dla banków spółdzielczych do zdalnej obsługi klientów.

Walczymy z koronawirusem.

Uczestniczyliśmy w pracach standaryzacyjnych związanych z wideoweryfikacją tożsamości.

Dostosowaliśmy system ZUS do programów: „Tarcza Antykryzysowa” i „Polski Bon Turystyczny”.

Przeznaczyliśmy 1 mln zł na wsparcie sektora zdrowia w ramach przeciwdziałania skutkom pandemii.

Przekazaliśmy 100 tys. zł na pomoc placówkom medycznym na Podkarpaciu w ramach Podkarpackiego.

Wspieramy szpitale.

Asseco jest liderem rozwiań dla sektora ochrony zdrowia i od ponad 30 lat bierze udział w jego dynamicznej transformacji. W Grupie Asseco realizujemy szereg inicjatyw wspierających placówki medyczne oraz ich pacjentów.

Asseco PST

・dostarczyło sprzęt komputerowy dla szpitala na Maderze

・sfinansowało zakup leków i produktów medycznych dla ofiar wybuchu w Bejrucie

Asseco Lithuania

・przekazało maski ochronne medykom z Wilna

・pomogło „Red Nose Doctors Clowns”, w realizacji zabaw online dla dzieci w szpitalach

Asseco Poland

・przekazało darowizny dla 106 szpitali o łącznej wartości ponad 200 tys. PLN

Sapiens

・zorganizowało akcję szczepień przeciwko COVID-19 w szpitalu Sakra World w Indiach

Asseco Spain

・utworzyło Fundación Asseco, która wspiera cyfryzację jednostek zdrowia oraz szkół

Z rozwiązań Asseco korzysta:
10,8

tys. jednostek ochrony zdrowia, w tym

+400

szpitali

w Polsce

10800

jednostek ochrony zdrowia, w tym

+400

szpitali w Polsce

Razem niesiemy pomoc.

W Asseco chętnie angażujemy się w akcje charytatywne, ponieważ wierzymy, że tylko konkretne działania zapewniają realne wsparcie.

Asseco „Pomagamy”.

Od 2013 roku organizujemy coroczną, charytatywną akcję Asseco „Pomagamy”, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. To nasi pracownicy decydują o tym, komu i w jakiej formie udzielą wsparcia w ramach specjalnie przyznanego na ten cel budżetu.
Skupiamy się na organizacjach, które działają w obszarze wsparcia społecznego lub ekologicznego. Pomagamy m.in. domom dziecka, hospicjom, domom samotnej matki, ośrodkom dla ofiar przemocy, fundacjom ekologicznym i organizacjom wspomagającym leczenie chorych.
Asseco „Pomagamy”.
Od początku istnienia akcji:
1,74
2
5
300

mln zł przeznaczyliśmy na pomoc potrzebującym

tys.pracowników wzięło udział w projekcie

tys. dzieci uzyskało wsparcie w ramach akcji

rodzin otrzymało
pomoc Asseco

1,74

mln zł przeznaczyliśmy na pomoc potrzebującym

2000

pracowników wzięło udział w projekcie

5000

dzieci uzyskało wsparcie w ramach akcji

300

rodzin otrzymało pomoc Asseco

#AssecoDzieciom

#AssecoDzieciom.

Jako lider cyfryzacji w Polsce, wspieramy rozwój dzieci oraz młodzieży i walczymy z wykluczeniem cyfrowym. Dlatego w 2021 roku wspólnie z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) zorganizowaliśmy akcję #AssecoDzieciom.
Jej celem była pomoc najbardziej potrzebującym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających i uczących się w województwie podkarpackim w dostępie do wiedzy i dalszej nauki poprzez przekazanie im 300 laptopów z mobilnym internetem od sieci Plus.
300
uczniów z województwa podkarpackiego
300
laptopów Dell Latitude 3510, Windows 10
300
modemów z internetem mobilnym Plus
#AssecoDzieciom

#AssecoDzieciom.

Jako lider cyfryzacji w Polsce, wspieramy rozwój dzieci oraz młodzieży i walczymy z wykluczeniem cyfrowym. Dlatego w 2021 roku wspólnie z Podkarpackim Oddziałem Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) zorganizowaliśmy akcję #AssecoDzieciom.
Jej celem była pomoc najbardziej potrzebującym uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, mieszkających i uczących się w województwie podkarpackim w dostępie do wiedzy i dalszej nauki poprzez przekazanie im 300 laptopów z mobilnym internetem od sieci Plus.
300

uczniów z województwa podkarpackiego

300

laptopów Dell Latitude 3510, Windows 10

300

modemów z internetem mobilnym Plus

Akcja #AssecoDzieciom zorganizowana została przez Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK dzięki inicjatywie firmy Asseco Poland, która jest fundatorem komputerów przenośnych. Internet zapewnił operator sieci komórkowej Plus.
Inicjatywę wsparli także:

Inicjatywę wsparli także:

Prezydent Miasta
Rzeszowa
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Prezydent Miasta
Rzeszowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG