Zapewniamy wsparcie potrzebującym.


Działamy globalnie, ale pamiętamy o swoim lokalnym otoczeniu. Od lat angażujemy się w działania charytatywne w zakresie wsparcia m.in. służby zdrowia, dzieci z domów dziecka, czy rodzin w trudnej sytuacji materialnej. Realizujemy też projekty, których celem jest walka z wykluczeniem cyfrowym.

Działania Grupy Asseco na rzecz lokalnych społeczności.

W czasie pandemii wirusa SARS-CoV-2 Asseco podjęło działania zapewniające naszym pracownikom bezpieczne warunki pracy, a klientom – pełną gotowość i realizację powierzonych zadań. Koncentrujemy się szczególnie na obszarach, w których mamy doświadczenie i kompetencje.

Asseco Lietuva

wsparcie na rzecz Ukrainy,

pomoc kierowana do osób z niepełnosprawnościami, chorych dzieci, wychowanków domów dziecka,

sponsoring drużyny robotyki LituanicaX,

finansowanie Dziecięcego i Młodzieżowego Klubu Diabetologicznego Diabitė

Asseco Spain

współpraca z Fundacją Goodjobs,

pomoc w aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Działania Asseco na rzecz Ukrainy.
Walczymy z koronawirusem

Spółki z Grupy ASEE

współpraca ze Stowarzyszeniem Bookland – pomoc w dostarczeniu książek i materiałów edukacyjnych 120 dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej,

wyprawki szkolne dla Domu Dziecka w Belgradzie,

pomoc osobom dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi,

wsparcie finansowe dla uczniów/studentów, umożliwiające im kontynuację nauki,

zakup laptopów na potrzeby podopiecznych domu dziecka w Splicie.

Spółki z Grupy ACE

wsparcie na rzez klubów samotnej matki, domów seniora, szpitali, domów dziecka, uniwersytetów,

pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji,

zakup książek dla dzieci.

Asseco PST

dostawy żywności dla dzieci z krajów Afryki,

pomoc osobom w kryzysie bezdomności (zakup śpiworów, koców),

darowizna na utworzenie terapeutycznej sali do stymulacji sensorycznej i edukacji psychomotorycznej,

udział w akcjach humanitarnych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji.

Matrix IT

finansowanie stypendiów edukacyjnych,

zbiórki żywności i darów, pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny.

Działania Asseco na rzecz Ukrainy.
Działania Asseco na rzecz Ukrainy.

Asseco Lietuva

wsparcie na rzecz Ukrainy,

pomoc kierowana do osób z niepełnosprawnościami, chorych dzieci, wychowanków domów dziecka,

sponsoring drużyny robotyki LituanicaX,

finansowanie Dziecięcego i Młodzieżowego Klubu Diabetologicznego Diabitė

Asseco Spain

współpraca z Fundacją Goodjobs,

pomoc w aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.

Walczymy z koronawirusem

Spółki z Grupy ASEE

współpraca ze Stowarzyszeniem Bookland – pomoc w dostarczeniu książek i materiałów edukacyjnych 120 dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej,

wyprawki szkolne dla Domu Dziecka w Belgradzie,

pomoc osobom dotkniętym skutkami trzęsienia ziemi,

wsparcie finansowe dla uczniów/studentów, umożliwiające im kontynuację nauki,

zakup laptopów na potrzeby podopiecznych domu dziecka w Splicie.

Spółki z Grupy ACE

wsparcie na rzez klubów samotnej matki, domów seniora, szpitali, domów dziecka, uniwersytetów,

pomoc materialna dla rodzin w trudnej sytuacji,

zakup książek dla dzieci.

Działania Asseco na rzecz Ukrainy.

Asseco PST

dostawy żywności dla dzieci z krajów Afryki,

pomoc osobom w kryzysie bezdomności (zakup śpiworów, koców),

darowizna na utworzenie terapeutycznej sali do stymulacji sensorycznej i edukacji psychomotorycznej,

udział w akcjach humanitarnych na rzecz osób poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi w Turcji.

Matrix IT

finansowanie stypendiów edukacyjnych,

zbiórki żywności i darów, pomoc dla rodzin, które ucierpiały w wyniku wojny.

Wspieramy szpitale.

Asseco jest liderem rozwiań dla sektora ochrony zdrowia i od ponad 30 lat bierze udział w jego cyfrowej transformacji. Ponadto w Grupie Asseco realizujemy szereg inicjatyw wspierających placówki medyczne oraz ich pacjentów.

Asseco Poland

・wsparło Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, działające przy Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku,

Asseco Lietuva

・pomogło „Red Nose Doctors Clowns”, w realizacji zabaw dla dzieci w szpitalach,

Spółki z grupy ACE

・dostarczają rozwiązań w zakresie elektronicznych kart zdrowia i Narodowego Portalu Zdrowia, wdrażają i rozwijają krajowe rejestry zdrowia,

・wspierają szpitale onkologiczne oraz szpital w Bratysławie,

Spółki z grupy ASEE

・w Kosowie przeprowadzono akcję oddawania krwi w Kosowskim Narodowym Centrum Transfuzji Krwi,

・w Serbii wsparły finansowo działania na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Z rozwiązań Asseco Poland korzystają jednostki ochrony zdrowia w :
9,4

tys. lokalizacjach

38

tys. użytkowników

450

szpitali

10800

jednostek ochrony zdrowia, w tym

+400

szpitali w Polsce

Razem niesiemy pomoc.

W Asseco chętnie angażujemy się w akcje charytatywne, ponieważ wierzymy, że tylko konkretne działania zapewniają realne wsparcie.

Asseco „Pomagamy”.

Od 2013 roku organizujemy coroczną, charytatywną akcję Asseco „Pomagamy”, której celem jest pomoc najbardziej potrzebującym. To nasi pracownicy decydują o tym, komu i w jakiej formie udzielą wsparcia w ramach specjalnie przyznanego na ten cel budżetu.
Skupiamy się na organizacjach, które działają w obszarze wsparcia społecznego lub ekologicznego. Pomagamy m.in. domom dziecka, hospicjom, domom samotnej matki, ośrodkom dla ofiar przemocy, fundacjom ekologicznym i organizacjom wspomagającym leczenie chorych.
Asseco „Pomagamy”.
Od początku istnienia akcji:
2
2
6

mln zł przeznaczyliśmy na pomoc potrzebującym

tys.pracowników wzięło udział w projekcie

tys. dzieci uzyskało wsparcie w ramach akcji

2

mln zł przeznaczyliśmy na pomoc potrzebującym

2000

pracowników wzięło udział w projekcie

6000

dzieci uzyskało wsparcie w ramach akcji

#AssecoDzieciom

Wyprawka szkolna z Asseco

Celem akcji była pomoc podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom w Brzozowie w skompletowaniu wyprawki szkolnej. Wolontariusze zakupili potrzebne przybory szkolne – zeszyty, materiały piśmiennicze, plastyczne, śniadaniówki, bidony, a Asseco sfinansowało zakup plecaków.
35
wyprawek szkolnych
170
wolontariuszy
#AssecoDzieciom

Wyprawka szkolna z Asseco

Celem akcji była pomoc podopiecznym Fundacji Pomocy Dzieciom w Brzozowie w skompletowaniu wyprawki szkolnej. Wolontariusze zakupili potrzebne przybory szkolne – zeszyty, materiały piśmiennicze, plastyczne, śniadaniówki, bidony, a Asseco sfinansowało zakup plecaków.
35

wyprawek szkolnych

170

wolontariuszy

Akcja #AssecoDzieciom zorganizowana została przez Podkarpacki Oddział Okręgowy PCK dzięki inicjatywie firmy Asseco Poland, która jest fundatorem komputerów przenośnych. Internet zapewnił operator sieci komórkowej Plus.
Inicjatywę wsparli także:

Inicjatywę wsparli także:

Prezydent Miasta
Rzeszowa
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa
Prezydent Miasta
Rzeszowa
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie
Marszałek Województwa Podkarpackiego
Wydział Edukacji Urzędu Miasta Rzeszowa

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG