Co mamy w naszym DNA?


Największym kapitałem Asseco są ludzie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zatrudniać najlepszych na rynku specjalistów i tworzyć pracownikom przyjazne środowisko dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy z poszanowaniem zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności.


O sukcesie firm z branży IT decydują przede wszystkim kompetencje jej pracowników. Dlatego w procesie rekrutacji największą wagę przywiązujemy do praktycznej wiedzy i kwalifikacji. Obiektywna ocena oraz jasno określone kryteria sprawiają, że wszyscy kandydaci mają równe szanse.

12,5 tys.

kobiet

17,9 tys.

mężczyzn

12500

kobiet

17900

mężczyzn

stan na 31.12.2021 r.

stan na 31.12.2021 r.

Dbamy o równość płac.

Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie organizacji w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.

Procesy rekrutacji oraz rozwoju zawodowego w Asseco Poland odbywają się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów.
Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2021 roku
Rodzaj stanowiskaLiczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Udział
kobiet
Udział
mężczyzn
Zarząd2820%80%
Pozostała kadra zarządzająca6318925%75%
Produkcja5161 27929%71%
Stanowiska pozaprodukcyjne1885677%23%
Pracownicy ogółem7691 532

33%67%

W procesie rekrutacji i rozwoju zawodowego największą wagę przywiązujemy się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na dobór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena umiejętności zapewniają wszystkim równe szanse rozwoju zawodowego.
Wskaźnik równości wynagrodzeń w 2021 roku*
Rodzaj stanowiskaWynagrodzenie
podstawowe

Wynagrodzenie
całkowite**

Zarząd110%82%
Pozostała kadra zarządzająca82%74%
Produkcja80%79%
Stanowiska pozaprodukcyjne90%94%
* Wskaźnik równości wynagrodzeń prezentuje stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do średniego wynagrodzenia mężczyzn.

** Obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz wszystkie inne składniki, takie jak dodatki, premie i nagrody.

Dla wyodrębnionych w powyższej tabeli rodzajów stanowisk w Spółce, średnie wynagrodzenie kobiet jest niższe niż średnie wynagrodzenie mężczyzn. Wynika to głównie z faktu, że większa liczba mężczyzn posiada dłuższy staż pracy w Asseco Poland oraz istotny odsetek zatrudnionych mężczyzn posiada większe doświadczenie w branży IT. W Asseco o poziomie zarobków decydują kompetencje i doświadczenie.
Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie organizacji w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.

Procesy rekrutacji oraz rozwoju zawodowego w Asseco Poland odbywają się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów.

Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2021 roku

Rodzaj stanowiska Liczba kobiet Liczba mężczyzn Udział kobiet Udział mężczyzn
Zarząd 2 8 20% 80%
Pozostała kadra zarządzająca 63 189 25% 75%
Produkcja 516 1 279 29% 71%
Stanowiska pozaprodukcyjne 188 56 77% 23%
Pracownicy ogółem 769 1 532 33% 67%

W procesie rekrutacji i rozwoju zawodowego największą wagę przywiązujemy się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na dobór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena umiejętności zapewniają wszystkim równe szanse rozwoju zawodowego.

Wskaźnik równości wynagrodzeń w 2021 roku*

Rodzaj stanowiska Wynagrodzenie podstawowe Wynagrodzenie całkowite**
Zarząd 110% 82%
Pozostała kadra zarządzająca 82% 74%
Produkcja 80% 79%
Stanowiska pozaprodukcyjne 90% 94%
 

* Wskaźnik równości wynagrodzeń prezentuje stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do średniego wynagrodzenia mężczyzn.
** Obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz wszystkie inne składniki, takie jak dodatki, premie i nagrody.

 


Dla wyodrębnionych w powyższej tabeli rodzajów stanowisk w Spółce, średnie wynagrodzenie kobiet jest niższe niż średnie wynagrodzenie mężczyzn. Wynika to głównie z faktu, że większa liczba mężczyzn posiada dłuższy staż pracy w Asseco Poland oraz istotny odsetek zatrudnionych mężczyzn posiada większe doświadczenie w branży IT. W Asseco o poziomie zarobków decydują kompetencje i doświadczenie.

Działamy etycznie.

Uczciwe i transparentne zasady współpracy oraz wzajemny szacunek towarzyszą nam od początku istnienia Asseco. Są one niezwykle ważne zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i we współpracy z klientami i partnerami zewnętrznymi.

Najważniejsze normy i wartości zostały opisane w Kodeksie Etyki, który od lat jest dla nas formalnym drogowskazem w postepowaniu zgodnie z przyjętymi w Asseco zasadami. Kierujemy się nimi każdego dnia, dbając o silną pozycję naszej firmy na rynku. To właśnie tak kluczowe kwestie, jak transparentność, szacunek oraz jasne zasady postępowania w dużej mierze decydują o sukcesie.
Pobierz Kodeks Etyki.

Rozwijamy kompetencje.

Naszym pracownikom oferujemy szeroki wachlarz szkoleń ogólnofirmowych i indywidualnych, które rozwijają ich kompetencje techniczne oraz miękkie, wspierając jednocześnie osiąganie celów biznesowych.

Pracownicy Asseco podlegają też ocenie pracowniczej – w trakcie okresu próbnego, a następnie regularnie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Pozwala ona określić: stopnień realizacji powierzonych zadań, jakość, terminowość i sposób ich wykonywania, a także – co istotne – zgodność postępowania z wartościami Asseco.
3,6 tys.

liczba zrealizowanych działań rozwojowych

30,4 tys.

liczba przeszkolonych pracowników

3600

liczba zrealizowanych działań rozwojowych

30400

liczba przeszkolonych pracowników

*Pracownicy mogli brać udział w więcej niż jednym działaniu rozwojowym.

*Pracownicy mogli brać udział w więcej niż jednym działaniu rozwojowym.

Dzielimy się wiedzą.

Najciekawsze informacje związane z trendami technologicznymi publikujemy na ogólnodostępnym Blogu technologicznym, do którego artykuły piszą nasi pracownicy. Dużą dawkę cennej wiedzy przekazujemy również w podcaście LiveTECH by Asseco – merytorycznie o IT, gdzie nasi eksperci dyskutują z zaproszonymi gośćmi. Dodatkowo cyklicznie spotykamy się na TECH brakeFast by Asseco, które kierowane są nie tylko do pracowników firmy, ale także do studentów i profesjonalistów z branży. 
60
38
28
wpisów na Blogu technologicznym
podkastów LiveTECH by Asseco
meetupów TECH breakFast
60
wpisów na Blogu technologicznym
38
podkastów LiveTECH by Asseco
28
meetupów TECH breakFast

Oferujemy atrakcyjne benefity.

Naszym pracownikom zapewniamy m.in. możliwość udziału w wielu interesujących i rozwojowych projektach, ale także bogaty pakiet socjalny. Benefity są dostępne dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy i zajmowanego stanowiska.

karta Multisport,

prywatna opieka medyczna LuxMed,

program ubezpieczeń grupowych,

dopłaty do studiów podyplomowych,

dofinansowanie do nauki języków obcych,

uczestnictwo w Asseco Active Team,

owocowe poniedziałki i zdrowe drugie śniadania,

wyjazdy integracyjne i spotkania okolicznościowe.

Oferujemy atrakcyjne benefity.
Oferujemy atrakcyjne benefity.

karta Multisport,

prywatna opieka medyczna LuxMed,

program ubezpieczeń grupowych,

dopłaty do studiów podyplomowych,

dofinansowanie do nauki języków obcych,

uczestnictwo w Asseco Active Team,

owocowe poniedziałki i zdrowe drugie śniadania,

wyjazdy integracyjne i spotkania okolicznościowe.

Dbamy o dobrą kondycję i samopoczucie.

Wspieramy zarówno aktywność fizyczną pracowników, jak i  psychiczną zapewniając wsparcie psychologiczne. Pracownicy mogą skorzystać z:
Dbamy o dobrą kondycję i samopoczucie.

zajęć sportowych (np. jogi, pilatesu),

webinarów dotyczących:

・ergonomii pracy,

・zasad bezpieczeństwa w sytuacji pandemii,

・różnych aspektów psychologicznych, np.: zarządzania stresem, itp,

・zdrowego stylu życia, w tym zdrowego żywienia,

wizyt w „wirtualnej przychodni”,

zajęć dla dzieci (np. przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych i muzycznych).

63

programy propagujące zdrowy styl życia

9,3 tys.

pracowników uczestniczących w programach

63

programy propagujące zdrowy styl życia

9300

pracowników uczestniczących w programach

stan na 31.12.2021 r.

stan na 31.12.2021 r.

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj raport niefinansowy Asseco za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG