Co mamy w naszym DNA?


Największym kapitałem Asseco są ludzie. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby zatrudniać najlepszych na rynku specjalistów i tworzyć pracownikom przyjazne środowisko dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Działamy z poszanowaniem zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności.


O sukcesie firm z branży IT decydują przede wszystkim kompetencje jej pracowników. Dlatego w procesie rekrutacji największą wagę przywiązujemy do praktycznej wiedzy i kwalifikacji. Obiektywna ocena oraz jasno określone kryteria sprawiają, że wszyscy kandydaci mają równe szanse.

13,9 tys.

kobiet

18,8 tys.

mężczyzn

13900

kobiet

18800

mężczyzn

stan na 31.12.2022 r.

stan na 31.12.2022 r.

Dbamy o równość płac.

Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie organizacji w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.

Procesy rekrutacji oraz rozwoju zawodowego w Asseco Poland odbywają się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów.
Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2022 roku
Rodzaj stanowiskaLiczba
kobiet

Liczba
mężczyzn

Udział
kobiet
Udział
mężczyzn
Zarząd2918%82%
Pozostała kadra zarządzająca6920325%75%
Produkcja4671 27327%73%
Stanowiska pozaprodukcyjne28810274%26%
Pracownicy ogółem8261 587

34%66%

W procesie rekrutacji i rozwoju zawodowego największą wagę przywiązujemy się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na dobór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena umiejętności zapewniają wszystkim równe szanse rozwoju zawodowego.
Wskaźnik równości wynagrodzeń w 2022 roku
Rodzaj stanowiskaWspółczynnik
Zarząd94%
Pozostała kadra zarządzająca79%
Produkcja79%
Stanowiska pozaprodukcyjne91%
* Wskaźnik równości wynagrodzeń prezentuje stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do średniego wynagrodzenia mężczyzn.

** Obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz wszystkie inne składniki, takie jak dodatki, premie i nagrody.

Dla wyodrębnionych w poniższej tabeli rodzajów stanowisk w Spółce średnie wynagrodzenie kobiet jest niższe niż średnie wynagrodzenie mężczyzn. Wynika to głównie z faktu, że większa liczba mężczyzn posiada dłuższy staż pracy w Asseco Poland oraz istotny odsetek zatrudnionych mężczyzn posiada większe doświadczenie w branży IT. W grupie pracowników, gdzie doświadczenie w branży oraz staż pracy kobiet i mężczyzn są zbliżone, poziom zarobków jest wyrównany.
Ze względu na specyfikę działalności w branży IT i fakt, że o sukcesie organizacji w tej branży decydują przede wszystkim wiedza i praktyczne umiejętności jej pracowników, zagadnienia związane z zatrudnieniem, rozwojem pracowników oraz tworzeniem właściwego środowiska pracy są kluczowe dla długoterminowego zrównoważonego rozwoju Spółki.

Procesy rekrutacji oraz rozwoju zawodowego w Asseco Poland odbywają się w poszanowaniu zasad równouprawnienia pod względem płci, pochodzenia, wieku, przekonań i innych czynników dotyczących różnorodności kandydatów.

Zatrudnienie w podziale na płeć na dzień 31 grudnia 2022 roku

Rodzaj stanowiska Liczba kobiet Liczba mężczyzn Udział kobiet Udział mężczyzn
Zarząd 2 9 18% 82%
Pozostała kadra zarządzająca 69 203 25% 75%
Produkcja 467 1 273 27% 73%
Stanowiska pozaprodukcyjne 288 102 74% 26%
Pracownicy ogółem 826 1 587 34% 66%

W procesie rekrutacji i rozwoju zawodowego największą wagę przywiązujemy się do praktycznej wiedzy i kwalifikacji pracowników, co wpływa na dobór osób o kompetencjach najlepiej odpowiadających danemu stanowisku. Jasno określone kryteria oraz obiektywna ocena umiejętności zapewniają wszystkim równe szanse rozwoju zawodowego.

Wskaźnik równości wynagrodzeń w 2022 roku

Rodzaj stanowiska Współczynnik
Zarząd 94%
Pozostała kadra zarządzająca 79%
Produkcja 79%
Stanowiska pozaprodukcyjne 91%
 

* Wskaźnik równości wynagrodzeń prezentuje stosunek średniego wynagrodzenia kobiet do średniego wynagrodzenia mężczyzn.
** Obejmuje wynagrodzenie podstawowe oraz wszystkie inne składniki, takie jak dodatki, premie i nagrody.

 


Dla wyodrębnionych w poniższej tabeli rodzajów stanowisk w Spółce średnie wynagrodzenie kobiet jest niższe niż średnie wynagrodzenie mężczyzn. Wynika to głównie z faktu, że większa liczba mężczyzn posiada dłuższy staż pracy w Asseco Poland oraz istotny odsetek zatrudnionych mężczyzn posiada większe doświadczenie w branży IT. W grupie pracowników, gdzie doświadczenie w branży oraz staż pracy kobiet i mężczyzn są zbliżone, poziom zarobków jest wyrównany.

Działamy etycznie.

Uczciwe i transparentne zasady współpracy oraz wzajemny szacunek towarzyszą nam od początku istnienia Asseco. Są one niezwykle ważne zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i we współpracy z klientami i partnerami zewnętrznymi.

Najważniejsze normy i wartości zostały opisane w Kodeksie Etyki, który od lat jest dla nas formalnym drogowskazem w postepowaniu zgodnie z przyjętymi w Asseco zasadami. Kierujemy się nimi każdego dnia, dbając o silną pozycję naszej firmy na rynku. To właśnie tak kluczowe kwestie, jak transparentność, szacunek oraz jasne zasady postępowania w dużej mierze decydują o sukcesie.
Pobierz Kodeks Etyki.

Rozwijamy kompetencje.

Naszym pracownikom oferujemy szeroki wachlarz szkoleń ogólnofirmowych i indywidualnych, które rozwijają ich kompetencje techniczne oraz miękkie, wspierając jednocześnie osiąganie celów biznesowych.

Pracownicy Asseco podlegają też ocenie pracowniczej – w trakcie okresu próbnego, a następnie regularnie w okresach kwartalnych, półrocznych lub rocznych. Pozwala ona określić: stopnień realizacji powierzonych zadań, jakość, terminowość i sposób ich wykonywania, a także – co istotne – zgodność postępowania z wartościami Asseco.
371

nowych programów szkoleniowych

14,5 tys.

przeszkolonych pracowników

371

nowych programów szkoleniowych

14500

przeszkolonych pracowników

*Pracownicy mogli brać udział w więcej niż jednym działaniu rozwojowym.

*Pracownicy mogli brać udział w więcej niż jednym działaniu rozwojowym.

Dzielimy się wiedzą.

Najciekawsze informacje związane z trendami technologicznymi publikujemy na ogólnodostępnym Blogu technologicznym, do którego artykuły piszą nasi pracownicy. Dużą dawkę cennej wiedzy przekazujemy również w podcaście LiveTECH by Asseco – merytorycznie o IT, gdzie nasi eksperci dyskutują z zaproszonymi gośćmi. Dodatkowo cyklicznie spotykamy się na TECH brakeFast by Asseco, które kierowane są nie tylko do pracowników firmy, ale także do studentów i profesjonalistów z branży. 
73
40
32
wpisy na Blogu technologicznym
podkastów LiveTECH by Asseco
meetupów TECH breakFast
73
wpisy na Blogu technologicznym
40
podkastów LiveTECH by Asseco
32
meetupów TECH breakFast

Oferujemy atrakcyjne benefity.

Naszym pracownikom zapewniamy m.in. możliwość udziału w wielu interesujących i rozwojowych projektach, ale także bogaty pakiet socjalny. Benefity są dostępne dla wszystkich pracowników, niezależnie od stażu pracy i zajmowanego stanowiska.

karta Multisport,

prywatna opieka medyczna LuxMed,

program ubezpieczeń grupowych,

dopłaty do studiów podyplomowych,

dofinansowanie do nauki języków obcych,

uczestnictwo w Asseco Active Team,

świeże owoce i zdrowe przekąski w biurach,

wyjazdy integracyjne i spotkania okolicznościowe,

program kafeteryjny realizowany przy wykorzystaniu platformy benefitowej,

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – forma dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę.

Oferujemy atrakcyjne benefity.
Oferujemy atrakcyjne benefity.

karta Multisport,

prywatna opieka medyczna LuxMed,

program ubezpieczeń grupowych,

dopłaty do studiów podyplomowych,

dofinansowanie do nauki języków obcych,

uczestnictwo w Asseco Active Team,

zapewnienie świeżych owoców i zdrowych przekąsek w biurach,

wyjazdy integracyjne i spotkania okolicznościowe,

program kafeteryjny realizowany przy wykorzystaniu platformy benefitowej,

Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) – forma dobrowolnego grupowego oszczędzania na emeryturę.

Dbamy o dobrą kondycję i samopoczucie.

Wspieramy zarówno aktywność fizyczną pracowników, jak i  psychiczną zapewniając wsparcie psychologiczne. Pracownicy mogą skorzystać z:
Dbamy o dobrą kondycję i samopoczucie.

wsparcia psychologa, psychoterapeuty i trenera biznesu,

webinarów z obszaru psychologii, zarządzania stresem, zdrowego stylu życia,

badania odporności psychicznej (Badania MTQ Plus),

hybrydowego model pracy, będącego odpowiedzią na potrzebę większej elastyczności w podejściu do sposobu oraz miejsca realizacji zadań i obowiązków służbowych,

Asseco Active Team – programu propagującego aktywność fizyczną, polegającego na zwrocie kosztów udziału w wydarzeniach sportowych (pokrycie opłat startowych, kosztów odzieży).

Spółka co roku organizuje również sportowe wyzwanie dla pracowników, zachęcając tym samym do biegania i jazdy na rowerze.
2,2 tys.

uczestników webinarów psychologicznych*

2200

uczestników webinarów psychologicznych*

*jedna osoba mogła wziąć udział w kilku webinarach

stan na 31.12.2022 r.

*jedna osoba mogła wziąć udział w kilku webinarach

stan na 31.12.2022 r.

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2022 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG