Od startupu do globalnej firmy IT.

Asseco Poland jest wiodącą polską firmą informatyczną, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i jednostką dominującą Grupy Asseco, która jest obecna w 60 krajach i zatrudnia 32 tys. osób. Jest unikalnym połączeniem firmy software’owej i usługowej, która od ponad 30 lat oferuje zaawansowane rozwiązania informatyczne. Nasze oprogramowanie obsługuje najważniejsze procesy biznesowe przedsiębiorstw oraz instytucji z kluczowych sektorów gospodarki.

Jesteśmy wszędzie tam, gdzie technologia i biznes łączą się z codziennym życiem.

Nasza misja.

Chcemy poprawiać jakość życia dostarczając rozwiązania dla ludzi i technologie dla biznesu. „Technology for business, solutions for people” – to motto, które w pełni oddaje podejście do projektów realizowanych w Grupie Asseco. Na całym świecie tworzymy nowatorskie rozwiązania, które odpowiadają potrzebom najbardziej wymagających klientów. Wierzymy, że w ten sposób możemy poprawić komfort życia wielu ludzi.

Nasza wizja.

Chcemy być wiarygodni i szybcy, z najlepszym produktem i usługą, aby wspierać naszych klientów na całym świecie w osiąganiu ich celów. Tworzymy kompetentny, pełen pasji zespół, łącząc w naszej pracy tradycyjne wartości z nowoczesnym działaniem. Integrujemy wiedzę sektorową, biznesową i technologiczną po to, by budować rozwiązania, które są przyszłością.
Budujemy międzynarodową grupę firm technologicznych, której model federacyjny umożliwia lepsze poznanie rynku i udaną współpracę z lokalną przedsiębiorczością. Każda z naszych spółek korzysta z siły Grupy Asseco, zwiększając swoje możliwości biznesowe i zyskując wiarygodność wobec wymagających klientów.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach.

Rynek

kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,

budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,

dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,

dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,

udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja

obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,

duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,

wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,

katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,

wspólne dla wszystkich obszarów procesy back office wspierające realizację celów biznesowych, inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie

postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,

wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,

inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,

gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,

promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

dbanie o ważne interesy społeczne,

wsparcie polskiego sportu,

pomoc potrzebującym,

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

cele strategiczne

Cele strategiczne w kluczowych obszarach.

cele strategiczne

Rynek

kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,

budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,

dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,

dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,

udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

Organizacja

obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,

duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,

wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,

katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,

wspólne dla wszystkich obszarów procesy back office wspierające realizację celów biznesowych, inwestycje w badania i rozwój.

Ludzie

postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,

wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,

inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,

gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,

promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

dbanie o ważne interesy społeczne,

wsparcie polskiego sportu,

pomoc potrzebującym,

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cele strategiczne w kluczowych obszarach.

kierowanie oferty do sektorów: finansowego, zdrowia, przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, w kraju i za granicą,

budowa i dostarczanie rozwiązań opartych o oprogramowanie w obszarach kluczowych dla biznesu klientów Spółki,

dążenie do budowy powtarzalnych rozwiązań dla uzyskania odpowiedniego poziomu marży przy zachowaniu konkurencyjnego poziomu cen,

dążenie do stabilnego źródła przychodów pochodzących z usług utrzymania i rozwoju dostarczanego oprogramowania, poprzez zatrzymanie w Spółce i ochronę praw autorskich do tworzonych przez nią rozwiązań,

udostępnianie w modelu SaaS rozwiązań opartych o oprogramowanie własne.

obszary biznesowe dedykowane do obsługi różnych sektorów rynku,

duża różnorodność, będąca konsekwencją różnych potrzeb, specyfiki i faz rozwoju poszczególnych sektorów,

wspieranie wszelkich inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń pomiędzy poszczególnymi obszarami,

katalog wspólnych wartości oraz wizja, misja, strategia, które mogą być uszczegółowione przez obszary biznesowe,

wspólne dla wszystkich obszarów procesy back office wspierające realizację celów biznesowych, inwestycje w badania i rozwój.

postrzeganie ludzi jako największej wartości organizacji,

wysoka wiedza ekspercka i wykorzystanie potencjału zespołu,

inwestycje w rozwój wysokich kompetencji eksperckich i sektorowych,

gromadzenie wiedzy i doświadczenia poprzez utrzymanie stabilnego zespołu,

promowanie inicjatyw i innowacyjnego podejścia.

dbanie o ważne interesy społeczne,

wsparcie polskiego sportu,

pomoc potrzebującym,

działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Realizujemy wyznaczone cele.

Strategia Asseco Poland nastawiona jest na długoterminowe budowanie wartości dla interesariuszy. Poznaj główne filary naszej działalności.
Rozwój organiczny.

Rozwój organiczny.

Jesteśmy skoncentrowani na dostarczaniu szerokiej palety autorskich rozwiązań oraz usług informatycznych. Budowę naszej przewagi konkurencyjnej opieramy zarówno na kompetencjach sektorowych, jak i technologicznych. Działając na zagranicznych rynkach, zbieramy wszechstronne doświadczenia, które tworzą know-how wszystkich firm z Grupy Asseco. Synergia tych kompetencji stanowi wartość dodaną dla naszych klientów.

Rozwój poprzez akwizycje.

Prowadzimy skuteczną politykę akwizycyjną w kraju i za granicą. Dzięki postępującej ekspansji geograficznej, a także poszerzaniu portfolio produktów oraz usług, zwiększamy przychody i zyski operacyjne. Pozyskujemy podmioty z wyspecjalizowaną i zaangażowaną kadrą, które pozwalają zwiększać kompetencje Asseco w kluczowych sektorach oraz wejść na nowe rynki geograficzne.
Rozwój poprzez akwizycje.

ponad

130

udanych akwizycji od roku 2004

ponad

130

udanych akwizycji od roku 2004

Korzystamy w pełni z naszych zasobów i możliwości.

W działalności Asseco ważną rolę odgrywa produktowa, sektorowa i geograficzna dywersyfikacja. Dzięki temu zmniejszamy ryzyko negatywnego wpływu lokalnych czynników, a szeroki wachlarz produktów uodparnia na ewentualne załamania poszczególnych sektorów rynkowych.

Dywersyfikacja geograficzna

Należące do Grupy Asseco spółki działają głównie na rynkach: polskim, izraelskim, środkowoeuropejskim, Europy Południowo-Wschodniej, zachodnioeuropejskim, a także w USA i krajach Afryki.

Dywersyfikacja sektorowa

Koncentrujemy się na zwiększaniu kompetencji w kluczowych sektorach, m.in.: bankowości, energetyce, ubezpieczeniach, telekomunikacji, administracji publicznej i opiece zdrowotnej.

Dywersyfikacja produktowa

Oferujemy rozwiązania dla całych gałęzi gospodarki, a także produkty dla mniejszych podmiotów, m.in. systemy dla energetyki, aplikacje wspierające szpitale i przychodnie, oprogramowanie dla inwestorów.

Dywersyfikacja geograficzna

Należące do Grupy Asseco spółki działają głównie na rynkach: polskim, izraelskim, środkowoeuropejskim, Europy Południowo-Wschodniej, zachodnioeuropejskim, a także w USA i krajach Afryki.

Dywersyfikacja sektorowa

Koncentrujemy się na zwiększaniu kompetencji w kluczowych sektorach, m.in.: bankowości, energetyce, ubezpieczeniach, telekomunikacji, administracji publicznej i opiece zdrowotnej.

Dywersyfikacja produktowa

Oferujemy rozwiązania dla całych gałęzi gospodarki, a także produkty dla mniejszych podmiotów, m.in. systemy dla energetyki, aplikacje wspierające szpitale i przychodnie, oprogramowanie dla inwestorów.

Działamy w oparciu o model federacyjny.

Wszystkie spółki Grupy Asseco utrzymują szeroki zakres autonomii w swoich codziennych decyzjach. Wzajemne zaufanie oraz jasno zdefiniowane zasady funkcjonowania tworzą szerokie pole do synergii sprzedażowych i kosztowych. Działamy wspólnie, bo razem możemy więcej.

Zobacz, co zyskują spółki dołączające do Grupy Asseco.

Asseco Poland
OdtwórzPlay
ASEE
OdtwórzPlay
Asseco Denmark
OdtwórzPlay
Asseco Spain
OdtwórzPlay
Asseco PST
OdtwórzPlay
Asseco International
OdtwórzPlay
previous arrow
next arrow
Adam Góral Asseco Poland
Asseco Poland
ASEE
ASEE
Asseco Denmark
Asseco Denmark
Asseco Spain
Asseco Spain
Asseco PST
Asseco PST
Asseco International
Asseco International
previous arrow
next arrow

Promujemy wysokie standardy ładu korporacyjnego.

Funkcjonujemy zgodnie z zasadami oraz regulacjami, które budują współpracę z interesariuszami w oparciu o jasne reguły. Dokładamy wszelkich starań, aby spełniać najwyższe standardy w zakresie zarządzania, komunikacji i przejrzystości.
Fundamentami ładu korporacyjnego Asseco są m.in.:

Regulacje korporacyjne.

Wszystkie informacje dotyczące naszego funkcjonowania są zawarte w dokumentach: 
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dobre Praktyki.
Regulacje korporacyjne.

Dobre Praktyki.

Jako spółka publiczna notowana na GPW w Warszawie, podlegamy „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021”. Ponadto wraz z każdym raportem rocznym publikujemy informacje dotyczące zakresu przestrzegania tych zasad.
Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021
Zasada 1.4.2. Dobrych Praktyk 2021 – wskaźnik równości wynagrodzeń

Regulacje korporacyjne.

Dobre Praktyki.
Wszystkie informacje dotyczące naszego funkcjonowania są zawarte w dokumentach: 
Regulamin Zarządu
Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dobre Praktyki.

Regulacje korporacyjne.
Jako spółka publiczna notowana na GPW w Warszawie, podlegamy „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2021”. Ponadto wraz z każdym raportem rocznym publikujemy informacje dotyczące zakresu przestrzegania tych zasad.
Informacja o stosowaniu Dobrych Praktyk 2021
Zasada 1.4.2. Dobrych Praktyk 2021 – wskaźnik równości

Postępujemy etycznie.

Uczciwe i transparentne zasady współpracy oraz wzajemny szacunek towarzyszą nam od początku istnienia Asseco. Najważniejsze normy i wartości znalazły swoje odzwierciedlenie w Kodeksie etyki i postępowania w biznesie, który jest dla nas drogowskazem w codziennej pracy i relacjach z klientami oraz partnerami. Jesteśmy przekonani, że zasady, którymi się kierujemy, powinny być standardem rynkowym. Dlatego wymagamy od naszych partnerów poszanowania wartości Asseco i przestrzegania ustalonych reguł. Dzięki takiemu podejściu promujemy etyczne prowadzenie biznesu, które w dużej mierze decyduje o sukcesie każdej firmy.
Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżniło 2 inicjatywy zrównoważonego rozwoju Asseco:
Działania pomocowe na rzecz Ukrainy – wsparcie finansowe, materialne oraz w zależności od potrzeb m.in. w kwestiach mieszkaniowych, formalno-prawnych, medycznych czy edukacji dzieci.
Asseco „Pomagamy” – zaangażowanie pracowników Spółki w działania charytatywne i proekologiczne wspierane finansowo przez Asseco.

Przeciwdziałamy korupcji.

W Asseco wyznajemy zasadę „zero tolerancji dla korupcji”. Dotyczy to zarówno sposobu prowadzenia przez nas biznesu, jak i zachowania naszych pracowników oraz współpracowników. Dlatego realizujemy działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Wprowadzamy niezbędne przepisy i rozwiązania organizacyjne oraz kształtujemy odpowiednie postawy. Zarządzamy ryzykiem poprzez właściwy dobór pracowników na poszczególnych stanowiskach, jak również działania monitorujące.

Przeciwdziałamy korupcji.

W Asseco wyznajemy zasadę „zero tolerancji dla korupcji”. Dotyczy to zarówno sposobu prowadzenia przez nas biznesu, jak i zachowania naszych pracowników oraz współpracowników. Dlatego realizujemy działania o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym. Wprowadzamy niezbędne przepisy i rozwiązania organizacyjne oraz kształtujemy odpowiednie postawy. Zarządzamy ryzykiem poprzez właściwy dobór pracowników na poszczególnych stanowiskach, jak również działania monitorujące.

Szanujemy prawa wszystkich ludzi.

Generalną zasadą obowiązującą w Asseco jest przestrzeganie i poszanowanie praw człowieka. Ich łamanie stanowiłoby naruszenie prawa oraz podstawowych wartości, którymi się kierujemy.

Równość

Szanujemy prawa człowieka oraz normy prawa pracy.

Stosujemy równe i uczciwe zasady zatrudniania, wynagradzania, rozwoju oraz awansu.


Jednakowo traktujemy pracowników i współpracowników niezależnie od rasy, płci, orientacji seksualnej, wyznania i przekonań politycznych.


Nasze relacje opieramy na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu drugiej osoby, niezależnie od stanowiska i pełnionej funkcji.

Relacje

Szanujemy godność i dobre imię wszystkich osób, nie akceptujemy zachowań obraźliwych.

Kierujemy się zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, nie akceptujemy stosowania jakiejkolwiek formy mobbingu oraz jakichkolwiek zachowań noszących znamiona lub będących molestowaniem seksualnym.


Dbamy o dobre relacje i współpracę, i nie akceptujemy rozgłaszania plotek oraz innych treści prowadzących do konfliktów.

Spółki z Grupy Asseco posiadają indywidualne polityki w zakresie praw człowieka, co wynika z federacyjnego modelu współpracy. Ze względu na rozproszenie terytorialne podlegają one pod różne systemy prawne, posiadające szczegółowe i specyficzne dla danego terytorium rozwiązania.
0

potwierdzonych przypadków dyskryminacji (w miejscu pracy) w 2023 roku

0

przypadków naruszenia praw człowieka w całej Grupie Asseco w 2023 roku

0

potwierdzonych przypadków dyskryminacji (w miejscu pracy) w 2023 roku

0

przypadków naruszenia praw człowieka w całej Grupie Asseco w 2023 roku

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze podejście do zrównoważonego rozwoju.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG

Przeczytaj sprawozdanie niefinansowe Asseco i Grupy Kapitałowej za 2023 rok.

Poznaj nasze wyniki biznesowe, społeczne i środowiskowe.

Pobierz raport ESG

Pobierz
raport ESG